Wczytywanie...

Spotkanie otwarła prezentacja Diany Maciąga ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, która podsumowała wiadomości o inwestycji dostępne w Raporcie Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Elektrowni Północ. Następnie Małgorzata Smolak – prawniczka z organizacji ClientEarth Polska – przedstawiła aktualny stan prawny inwestycji oraz kwestię udziału społecznego w postępowaniach prawno-administracyjnych. Podczas spotkania z sali padły liczne pytania o alternatywy dla energetyki węglowej i możliwe kierunki rozwoju regionu. Obszernie odpowiadał na nie Dariusz Szwed – ekspert do spraw zrównoważonego rozwoju i energii odnawialnej z Zielonego Instytutu.

Głównym tematem spotkania był wpływ zanieczyszczeń emitowanych z elektrowni węglowych na zdrowie ludzi. Problem skutków zdrowotnych emisji z Elektrowni Północ wyczerpująco przedstawił doradca ds. wpływu zanieczyszczeń na zdrowie z międzynarodowej organizacji HEAL – Łukasz Adamkiewicz.

Eksperci odpowiadali na liczne pytania zgromadzonych, wśród których wywiązała się ożywiona dyskusja. Mieszkańcy podkreślali, że o wielu negatywnych aspektach inwestycji nie mieli dotąd pojęcia. Zwracali także uwagę na potrzebę informowania mieszkańców regionu o skutkach budowy elektrowni, gdyż obecnie nie mają oni praktycznie żadnej wiedzy na ten temat a wielu ludzi nie jest świadomych nawet tego, że taka inwestycja ma powstać. Na spotkaniu obecny był także przedstawiciel organizacji wspierającej inwestora, nie potrafił jednak w racjonalny sposób uzasadnić, dlaczego popiera ten projekt ani odnieść się do argumentów ekspertów wskazujących na to, że koszty społeczne i środowiskowe inwestycji wielokrotnie przewyższą jej ewentualne korzyści, z których skorzysta jedynie wąska grupa zainteresowanych.

Spotkanie w Tczewie było pierwszym, lecz na pewno nie ostatnim tego typu wydarzeniem organizowanym przez koalicję Stop Elektrowni Północ. Organizatorzy spotkania zwrócili się także do Starosty Tczewskiego z wnioskiem o zorganizowanie oficjalnej otwartej debaty na temat wpływu tej inwestycji na ludzi i środowisko. Elektrownia Północ o mocy 1600 MW ma być jedną z największych nowych elektrowni węglowych w Europie. Według planów ma powstać na cennych terenach rolniczych w miejscowości Rajkowy koło Pelplina. Poza głównymi budynkami elektrowni na inwestycję składają się system drogowy i torowy, rurociągi do transportu wody chłodniczej z rzeki i ścieków do Wisły oraz linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Jej budowa i eksploatacja pociągnie za sobą szereg poważnych, negatywnych skutków środowiskowych i społecznych, w tym zagrożenie dla zdrowia ludzi, dewastację terenów cennych przyrodniczo oraz nieodwracalne zmiany w lokalnym krajobrazie kulturowym i historycznym, w tym dla wpisanego na listę UNESCO zamku krzyżackiego w Malborku.

Galeria zdjęć z debaty