Wczytywanie...

Postępowanie dotyczące pozwolenia na budowę dla Elektrowni Północ toczy się w Starostwie Powiatowym w Tczewie. 18 lipca 2014 r. w audycji dla lokalnego radia wnet burmistrz Pelplina – Andrzej Stanuch – zdradził, że nie tylko wie, że Elektrownia Północ uzyska pozwolenie na budowę, ale że stanie się to do września bieżącego roku. Jedyną niewiadomą pozostaje według niego, czy decyzję tę zatwierdzi Wojewoda Pomorski. Powołuje się przy tym na informacje, które uzyskał ze Starostwa, a których nie powinien posiadać ani on, ani inwestor.

W tej zaskakującej sytuacji nasuwa się pytanie, czy o losach tak fundamentalnej dla całego regionu decyzji rzeczywiście rozstrzyga postępowanie administracyjne, czy ważą się one w kuluarach? Wypowiedź burmistrza budzi przykre skojarzenia z niedawną aferę taśmową, gdy urzędnicy państwowi zamiast drogą oficjalną załatwiali kluczowe sprawy w gronie prywatnym, przy obiedzie – mówi Radosław Ślusarczyk ze Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, prowadzący kampanię Stop Elektrowni Północ.

Burmistrz wyraził ponadto na antenie ubolewanie, że w sprawę budowy Elektrowni Północ zaangażowane są organizacje społeczne. Organizacje, nazwijmy to ekologiczne, potrafią zablokować decyzję wojewody, przekazać ją do sądu, tak to było w przypadku pierwszego pozwolenia na budowę. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że starostwo popełniło błąd nie dopuszczając wszystkich jako strony postępowania i dał do ponownego rozpatrzenia. I tak możemy robić to w nieskończoność. Więc jeśli polskie prawo w tym zakresie się nie zmieni, to żaden duży inwestor nie ma szans na to, by w tym kraju postawić fabrykę.

Radosław Ślusarczyk wskazuje na to, że przyczyną kłopotów inwestorów nie są ekolodzy, a brak kompetencji prawnej urzędników i nieumiejętność wydania dobrej decyzji.

Przypominamy Panu Burmistrzowi, że prawo społeczeństwa do kontroli inwestycji mających wpływ na ludzi i środowisko jest ważnym wyznacznikiem i jedną ze zdobyczy demokracji. Organizacje społeczne ani nie siedzą w ławach sędziowskich, ani nie mają tajemnej mocy blokowania inwestycji prowadzonych zgodnie z prawem i z należytą dbałością o ludzi i przyrodę – wskazują jedynie, kiedy przepisy i standardy nie są przestrzegane. Sądy przyznają im rację, gdyż urzędnicy popełniają kardynalne błędy i to do nich powinni mieć pretensje inwestorzy – dodaje Ślusarczyk.

Brak pozwolenia na budowę, które zostało uchylone 14 lutego 2012 roku przez WSA w Gdańsku to nie jedyny problem Elektrowni Północ. Ponadto inwestor nie uzyskał następujących dokumentów:

  • pozwolenia zintegrowanego, które zostało uchylone przez Ministra Środowiska 15 września 2011 roku,
  • pozwolenia na budowę magistrali wodno-ściekowej, które uchylił Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego wyrokiem z dnia 15 marca 2013 roku.

W lutym 2014 roku Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska (GDOŚ) stwierdził w części nieważność decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy Elektrowni Północ.

Elektrownia Północ o mocy 1600 MW ma być jedną z największych nowych elektrowni węglowych w Europie. Według planów ma powstać na cennych terenach rolniczych w miejscowości Rajkowy koło Pelplina. Poza głównymi budynkami elektrowni na inwestycję składają się system drogowy i torowy, rurociągi do transportu wody chłodniczej z rzeki i ścieków do Wisły oraz linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia. Jej budowa i eksploatacja pociągnie za sobą szereg poważnych, negatywnych skutków środowiskowych i społecznych, w tym zagrożenie dla zdrowia ludzi, dewastację terenów cennych przyrodniczo oraz nieodwracalne zmiany w lokalnym krajobrazie kulturowym i historycznym, w tym dla wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO zamku krzyżackiego w Malborku.