Wczytywanie...

Targi były doskonałą okazją, by spotkać się z licznie przybyłymi rolnikami z Pomorza i poinformować ich o zagrożeniach związanych z planowaną budową węglowej Elektrowni Północ. Zainteresowanie przybyłych wzbudziły przede wszystkim kwestie zanieczyszczeń i wpływu inwestycji na stosunki wodne w regionie.

Do zainteresowanych trafiły też setki ulotek na temat Elektrowni. Przedstawiciele kampanii mieli okazję przeprowadzić dziesiątki rozmów z mieszkańcami Kociewia i Żuław. Spotkania te potwierdzają, że wciąż sporo osób nie ma pojęcia o zagrożeniach dla zdrowia i ziemskiego klimatu, a tym samym i dla rolnictwa, związanych ze spalaniem węgla. Otwartym pozostaje też pytanie, czy swoją rolę spełniają konsultacje społeczne, skoro dla wielu rolników spoza gminy, w której ma powstać Elektrownia, kampanijne materiały informacyjne są jedynym źródłem informacji o inwestycji, której wpływ rozciągnie się przecież na cały region.

Wskazanie realnych alternatyw dla energetyki opartej na węglu ułatwił przypadek – stoisko kampanii sąsiadowało ze stoiskami firm produkujących instalacje solarne. Odnawialne źródła energii początkowo wzbudzały zainteresowanie głównie w kontekście ich ekonomicznej opłacalności, nie zaś ochrony środowiska i zdrowia. Wynikało to jednak głównie z niewiedzy i braku świadomości zagrożeń. W trakcie dyskusji wiele osób zmieniło zdanie i przyznało rację naszym argumentom, wskazując na to, że czyste środowisko i związana z tym jakość życia są równie istotne jak kwestie ekonomiczne, a często nawet dużo ważniejsze. Z zaskoczeniem odkrywało też, że wbrew obiegowej opinii odnawialne źródła energii są już w zasięgu ich finansowych możliwości, a region Kociewia może rozwijać się w sposób zrównoważony i bezpieczny dla jego mieszkańców bez fatalnych skutków spalania węgla w elektrowni. Pierwszym krokiem, który zrobiło wielu rolników, by o to zadbać, było podpisanie petycji adresowanej do Starosty Tczewskiego, w której wzywają go do niewydawania pozwolenia na budowę dla Elektrowni Północ.