Wczytywanie...

Nagrody Wolontariatu od kilku lat przyznaje Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. Stworzono je by docenić pracę pelplińskich wolontariuszy i wyróżnić tych najaktywniejszych oraz podziękować osobom zaangażowanym w budowanie społeczeństwa obywatelskiego. W tym roku w kilku kategoriach nominowano zarówno aktywnych mieszkańców jak i najważniejsze inicjatywy społeczne oraz organizacje przyjazne wolontariuszom i wnoszące największy wkład w rozwój kultury i animowanie regionu.

Co zaskakujące, nominację otrzymała także Elektrownia Północ S.A i to w kategorii Firma przyjazna społeczności lokalnej. Biorąc pod uwagę to, co wiadomo o jej wpływie na region, trudno stwierdzić, co przesądziło o tym wyróżnieniu. Czy był to spodziewany wpływ pyłów, metali ciężkich i innych szkodliwych substancji na zdrowie rzeczonej społeczności? A może zagrożenie, jakie zanieczyszczenia stwarzają dla rolnictwa – źródła utrzymania wielu mieszkańców regionu? Może przeważyła groźba zniszczenia substancji zabytkowej Zamku w Malborku i pelplińskiej Katedry?

Możemy się tylko domyślać, że w ten sposób doceniono propagandowe wydawnictwa inwestora szeroko kolportowane w regionie, wysiłek włożony w organizację konkursów dla dzieci i spotkań z mieszkańcami, które miały ich przekonać, że elektrownia węglowa to najlepsze, co może spotkać region znany z wysokiej kultury rolnej i czystego środowiska.

Trudno sobie wyobrazić, że obok zaangażowanych uczniów i artystów z lokalnego zespołu wokalnego czy autorów projektu promującego kulturę mieliby stanąć przedstawiciele inwestycji, która na zawsze zniszczy unikatowy krajobraz kulturowy Ziemi Pelplińskiej i zagrozi jej największym skarbom. Na szczęście zwyciężył zdrowy rozsądek – Elektrownia Północ żadnej nagrody nie otrzymała.

Serdecznie gratulujemy tak wszystkim nagrodzonym, jak i jury – za wkład w promowanie inicjatyw, które naprawdę służą dobru mieszkańców regionu i zachowaniu jego kulturowego dziedzictwa.