Wczytywanie...

Odmawiając Stowarzyszeniu „Wspólna Ziemia” udostępnienia opinii prawnych wykonanych na zlecenie urzędu w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym dotyczącym Elektrowni Północ, starosta uzasadniał swoją decyzję między innymi tak: „(...) istotą sporządzania opinii jest analiza przepisów prawa oraz orzecznictwa, ukierunkowana na znalezienie rozwiązania zadanego problemu prawnego oraz uzasadnienie go przy wykorzystaniu odpowiednio dobranej argumentacji. W tym świetle wkład twórczy prawnika jest niepodważalny”. Wystarczy jednak skorzystać z wyszukiwarki internetowej, by przekonać się, że autorem tych słów nie jest ani starosta, ani żaden z prawników Starostwa Powiatowego w Tczewie, lecz ekspert portalu experto24.pl Piotr Szczurek, który powyższą frazę zawarł w swoim artykule pt. „Czy opinia prawna jest utworem”. Można to łatwo sprawdzić klikając w link: experto24.pl/prawo-prywatne/prawo-autorskie/czy-opinia-prawna-jest-utworem.html

Co zabawne, pointa wynikająca z cytowanego artykułu jest sprzeczna z tym, co uzasadnić usiłował starosta. Piotr Szczurek podsumowuje bowiem swój artykuł następująco: „W kontekście wyżej wymienionych przepisów oraz wskazanego orzeczenia należy zatem wyłączyć spod ochrony prawnoautorskiej opinię prawną tylko w przypadku, gdy stanowi ona dokument urzędowy, przygotowany w związku z działalnością takiego urzędu”.

Opinie, których ujawnienia domaga się Stowarzyszenie „Wspólna Ziemia” zostały bez wątpienia przygotowane w związku z działalnością urzędu. Korzystanie z owoców cudzej pracy jest powszechną praktyką, dzięki której społeczeństwa rozwijają się i wzrastają. Współczesne normy prawne i społeczne nakazują jednak informowanie o tym z czyjego dorobku się korzysta.

Radosław Sawicki
Koalicja Stop EP
tel. 660 040 248