Wczytywanie...

Postępowanie dotyczyło pozwolenia na budowę części zamierzenia budowlanego, obejmującego główną budowlę i obiekty technologiczne oraz wewnętrzny układ drogowy wraz z ponowną oceną oddziaływania na środowisko:

Zaskarżone akty prawne:

  • decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 22 listopada 2011r, znak WI.I.7840.282.2011.JW, utrzymująca w mocy decyzję Starosty Tczewskiego z dnia 15 lipca 2011r., nr P.38.2011 o zatwierdzeniu projektów budowlanych i udzieleniu pozwolenia na budowę elektrowni węglowej;

która dotyczy:

  • decyzji Starosty Tczewskiego z dnia 15 lipca 2011r., znak: P.38.2011 o zatwierdzeniu projektów budowlanych i udzieleniu pozwolenia na budowę elektrowni węglowej;
  • postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 15 czerwca 2011, znak: Rdoś- Gd-WOO. 425.2.7.2011.KZS, dotyczącego ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Skarżący - Stowarzyszenie Eko-Kociewie i Fundacja Clientearth - podkreślali szczególnie brak uwzględnienia uprawień 73 osób, które odwołały się od decyzji starosty i nie zostały uznane za stronę oraz nieprawidłową ocenę odziaływań inwestycji na środowisko.

,,Obecność na rozprawie licznej grupy mieszkańców świadczy o ich dużym zainteresowaniu przebiegiem postępowania”, mówi Olga Sypuła.

Zarówno decyzja starosty jak i wojewody zostały także osobno zaskarżone przez rolników z gminy Pelplin. W najbliższym czasie odbędzie się również rozprawa dotycząca obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

Do kompletu pozwoleń na budowę inwestorowi brakuje jeszcze dodatkowo ostatecznego pozwolenia na budowę fragmentu magistrali i oraz pozwolenia na budowę linii elektroenergetycznych.


Osoba kontaktowa:
Olga Sypuła, e-mail: olga@pracownia.org.pl
tel. + 48 698 139 688