Wczytywanie...

Od ponad siedmiu lat spółka Polenergia, należąca do grupy Kulczyk Investments, zabiega o możliwość budowy Elektrowni Północ w miejscowości Rajkowy koło Pelplina – jednej z największych nowych elektrowni węglowych w Polsce. Ostatnią decyzję o pozwoleniu na budowę, wydaną przez starostę tczewskiego, unieważnił w grudniu minionego roku wojewoda pomorski, wskazując na szereg nieprawidłowości w dokumentacji projektowej i procesie konsultacji społecznych. Znalazło się wśród nich między innymi ignorowanie dowodów na szkodliwość elektrowni przedstawionych przez stronę społeczną. To już kolejny raz, kiedy w wyniku odwołań mieszkańców i organizacji społecznych Polenergia utraciła pozwolenie na budowę. Grudniowa decyzja wojewody została zaskarżona przez spółkę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

- Działania inwestora sugerują, że nie zamierza on jeszcze rezygnować z Elektrowni Północ, pomimo skrajnie niesprzyjających warunków zarówno lokalnych, przejawiających się między innymi w dużym oporze społecznym mieszkańców Kociewia, jak i tych globalnych – w dobie walki z katastrofalnymi zmianami klimatu i zanieczyszczeniem powietrza era węgla po prostu się kończy a nowych elektrowni już się w Europie praktycznie nie buduje – komentuje Diana Maciąga z koalicji Stop Elektrowni Północ. – Skoro Polenergia jest głucha na argumenty ekonomiczne, zdrowotne i środowiskowe, my będziemy jeszcze głośniej je artykułować. Zaczniemy w tą sobotę w Tczewie.

Koalicja Stop Elektrowni Północ powstała z inicjatywy mieszkańców Pomorza, którzy nie zgadzają się na budowę Elektrowni Północ. Koalicję tworzą lokalne i ogólnopolskie organizacje społeczne zaangażowane w ochronę zdrowia, przyrody i klimatu oraz promocję rozwoju regionu z poszanowaniem tych wartości. Jesteśmy koalicją apolityczną i niezależną, wspierającą lokalnych mieszkańców w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu i ochrony jego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Kontakt:

Radosław Sawicki

tel. 660040248