Wczytywanie...

Rozprawa stanowi kontynuację długich starań o unieważnienie pozwolenia na budowę dla inwestycji. W grudniu 2015 roku, na wniosek ponad 70 lokalnych rolników oraz organizacji tworzących Koalicję StopEP, Wojewoda Pomorski cofnął pozwolenie budowlane dla Elektrowni Północ stwierdzając, że zostało ono wydane z rażącym naruszeniem prawa. W kilkudziesięciu stronach uzasadnienia Wojewoda zwrócił uwagę m.in. na nieuprawnione ograniczanie udziału społeczeństwa w postępowaniu, bezkrytyczną akceptację informacji i materiału dowodowego przedstawionego przez Inwestora oraz bagatelizowanie zarzutów i wniosków prezentowanych przez osoby fizyczne i organizacje, mimo że te odnosiły się do kluczowych kwestii – zdrowia i życia ludzi oraz jakości środowiska naturalnego.

Inwestor postanowił odwołać się od wyroku Wojewody, czego rezultatem miała być rozprawa wyznaczona na 14 września 2016 roku. Niestety rozprawa została przeniesiona ze względów formalnych – jedna osoba z winy firmy kurierskiej nie otrzymała na czas informacji o posiedzeniu Sądu. Oznacza to, iż inwestor musi czekać kolejne miesiące na rozpatrzenie swojego odwołania. Sprawie pilnie przyglądają się organizacje społeczne oraz lokalni mieszkańcy, którzy od lat sprzeciwiają się budowie elektrowni węglowej w czystym, rolniczym regionie Pomorza.