Wczytywanie...

Celem działań Towarzystwa jest zarówno bezpośrednia jak i pośrednia ochrona przyrody. Jego członkowie nie tylko realizują projekty ochroniarskie, ale również prowadzą edukację przyrodniczą, wspierają przyjazne przyrodzie sport, turystykę i styl życia oraz starają się wpływać na samorządy, by skutecznie wypełniały swoje ustawowe obowiązki względem przyrody. Tak decyzję o dołączeniu do koalicji Stop EP uzasadnia Prezes TP Kawka - Karolina Jamska:

Budowa Elektrowni Północ to zdecydowany krok wstecz zarówno dla Polski jak i regionu, który dotąd skutecznie oparł się naporowi dużych, szkodliwych dla przyrody i człowieka inwestycji. Regionu, który nadal może rozwijać się w sposób bezpieczny dla wszystkich swoich mieszkańców. Produkcja zdrowej żywności i turystyka przyrodnicza to kierunki, które zapewnią lokalnej społeczności dochód, a jednocześnie pozwolą zachować zdrowie własne i okolicznych ekosystemów. Budowa elektrowni węglowej to zagrożenie ekologiczne, ekonomiczne i zdrowotne. Podczas gdy rozwinięte państwa na całym świecie odchodzą od węgla, Polska z niewiadomych przyczyn cały czas w niego inwestuje. O czym to świadczy? O ignorancji, braku elementarnej wiedzy i o niebywałej krótkowzroczności. Naszym moralnym obowiązkiem jest myśleć nie tylko o tym, jakie skutki przyniosą nasze działania za naszego życia, ale również, jaki świat zostawimy kolejnym pokoleniom. Czy brudne inwestycje spowodują, że nasze wnuki będą z nas dumne? Czy raczej będą mieć do nas żal za zniszczenie świata, w którym przyjdzie im żyć? Jesteśmy przekonani, że węgiel przyniesie nam wstyd, dlatego chcemy powstrzymać budowę elektrowni Północ, która jest zamachem na życie przyszłych pokoleń.

Więcej informacji o działaniach Towarzystwa znajduje się na stronie internetowej, zapraszamy też na profil „KAWKI” na Facebooku.