Wczytywanie...

22 maja grupa PGE ogłosiła wezwanie na 100% akcji Polenergii. Czy ewentualna sprzedaż Polenergii spółce skarbu państwa produkującej energię prawie wyłącznie z węgla oznaczałaby powrót do planów budowy Elektrowni Północ? Wydaje się, że zainteresowanie PGE budzi przede wszystkim energetyka wiatrowa. Polenergia jest polskim liderem w tej branży i jako jedyna posiada dwie prawomocne decyzje środowiskowe i podpisaną umowę przyłączeniową. Pozwala to firmie rozwijać projekt dwóch morskich farm wiatrowych o planowanej łącznej mocy do 1200 MW, czyli większej od Elektrowni Północ. Chodzi o Morskie Farmy Wiatrowe Polenergii na Morzu Bałtyckim.

PGE produkuje 40% energii w Polsce, z czego ponad 90% pochodzi z węgla. Eksperci ostrzegają, że taka strategia grozi poważnym ryzykiem finansowym. Jak wynika z opublikowanego niedawno raportu Instytutu Ekonomii Energii i Analiz Finansowych (IEEFA), PGE powinno jak najszybciej zejść z węglowego kursu i przyspieszyć wdrażanie energii ze źródeł odnawialnych, gdyż może być tańsze i mniej ryzykowne.

"Jeżeli PGE będzie utrzymywać swoją zależność od węgla, koszt netto takiej strategii może być miliardy euro wyższy niż w sytuacji szybkiego przejścia na energię ze źródeł odnawialnych. Nowoczesna strategia energetyczna oparta na OZE byłaby znacznie rozsądniejsza" - ostrzega konsultant finansowy IEEFA i współautor raportu Gerard Wynn.

Czy właśnie to jest powodem nagłego zainteresowania PGE wiatrowymi projektami Polenergii? 30 maja PGE złożyło do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad Polenergią. Nadzieje PGE wydają się jednak płonne, gdyż rodzina Kulczyków nie chce sprzedać Polenergii, którą traktuje jako długoterminową inwestycję.