Wczytywanie...

Jak informowaliśmy wcześniej, 14 lutego 2013 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uchylił decyzję Wojewody Pomorskiego dotyczącą pozwolenia na budowę części Elektrowni Północ.

19 września Radio Głos umieściło na swojej stronie wypowiedź burmistrz gminy Pelplin, który stwierdził, że: "wcześniej, czy później dojdzie do prawomocnego wydania pozwolenia na budowę, tylko, że to przedłuży się w czasie".

Tymczasem, pozwolenie na budowę, którego dotyczy decyzja Wojewody Pomorskiego nadal jest przedmiotem sporu prawnego , a przeciwnicy inwestycji deklarują, że będą korzystali z wszystkich dostępnych środków prawnych, aby uniemożliwić jego realizację. To wszystko sprawia, że w swojej wypowiedzi burmistrz mija się z prawdą

Dokument umożliwiający rozpoczęcie budowy może stać się prawnomocny, dopiero gdy organ administracji wyda decyzję pozytywną, a strony nie odwołają się od niej lub prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygnęło spór prawny, dotyczący pozwolenia.

W obecnej sytuacji można wziąć pod uwagę wiele scenariuszy. Żaden z nich nie gwarantuje jednak wydania ostatecznego i pełnomocnego pozwolenia na budowę. W sprawie tej będzie musiał wypowiedzieć się niezawisły sąd, strony lub organ administracji, który działa na podstawie analizy zebranych dokumentów, obiektywnie i zgodnie z prawem. Jeśli w wyniku postępowania sprawa pozwolenia ponownie trafi do wojewody, urząd powinien rozpatrzyć nie tylko kwestię tego, czy poszczególne osoby mogą być stroną postępowania, ale także problemy merytoryczne związane z ponowną oceną oddziaływania projektu na środowisko, którymi się poprzednio nie chciał zająć.

Liczni mieszkańcy gminy Pelplin, niezadowoleni z budowy elektrowni, mają nadzieję, że władze samorządowe stać na to, żeby reprezentować interesy całej lokalnej społeczności, która jest podzielona, a nie tylko interesy inwestora Elektrowni Północ. Liczą również na to, że burmistrz, jako osoba ich reprezentująca, nie będzie więcej, korzystając z funkcji, którą piastuje, rozpowszechniał informacji będących jego prywatną opinią.

Wypowiedź burmistrza znajduje się na stronie: http://radioglos.pl/index.php/strona-gowna/wiadomoci/wiadomoci-z-regionu/3107-pelplin-komentarz-wadz-pelplina-w-zwizku-z-decyzj-sdu-o-qelektrowni-ponocq

Więcej informacji udziela:
Olga Sypuła, e-mail: olga@pracownia.org.pl
tel. + 48 698 139 688