Wczytywanie...

Nie cała wieś jest za elektrownią. Wbrew zacytowanej przez dziennikarza opinii Jana Krajnika, sołtysa Rajkowy, nie wszyscy mieszkańcy wsi są zwolennikami budowania w bezpośrednim sąsiedztwie nowej elektrowni. Do jej przeciwników należy chociażby ponad 70 osób, starających się uzyskać status strony w postępowaniach zmierzających do wydania zgody na budowę elektrowni.

Przeciwko projektowi protestują nie tylko międzynarodowe organizacje pozarządowe, ale także lokalne stowarzyszenia. Niezgodne z prawdą jest także twierdzenie, że przeciwko projektowi elektrowni „sprzysięgły się zielone siły z całej Europy”. Za protestem stoją przede wszystkim stowarzyszenia zrzeszające mieszkańców regionu, takie jak Eko-Kociewie, wspierane przez lokalne i międzynarodowe organizacje pozarządowe.

Wnikliwa analiza wniosków składanych przez inwestora do organów administracyjnych nie ma nic wspólnego z pieniactwem. Wbrew stwierdzeniom Piotra Maciołka, cytowanego przez Wprost menedżera nadzorującego budowę elektrowni z ramienia Polenergii celem działania organizacji pozarządowych nie jest „ekologiczne pieniactwo”, a chęć zabezpieczenia interesów wszystkich stron zainteresowanych nową inwestycją. O tym, że mogą one być zagrożone świadczą wyniki licznych postępowań przed sądami administracyjnymi, w tym ostatni wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego kończący spór na temat uprawnienia członków lokalnej społeczności do udziału w postępowaniach mających na celu ocenę wpływu inwestycji na środowisko.

Przedstawione powyżej lista obejmuje tylko najważniejsze przeinaczenia i półprawdy przytoczne przez autora artykułu „Ekoterroryści gaszą światło”. Mamy nadzieję, że nasza odpowiedź rozświetli nieprawdziwy obraz sytuacji w gminie Pelplin.

Polecamy lekturę najnowszego numeru miesięcznika Dzikie Życie, który obszernie prezentuje problematykę dotyczącą Elektrowni Północ, energetyki i ochrony klimatu.